Начало > Новини > Съдържание

Конвейерна лента, забавяща горенето

- Feb 10, 2018 -


Конвейерен пояс: Това е основният компонент за издърпване и носене на материали. Той е изработен от памучно платно, полиестерно платно или найлонов плат, според напрежението. Конвейер други компоненти, предназначени да отговарят на изискванията на разнообразието от лента транспортна лента връзка при различни условия могат да бъдат механични връзки, студени пластмасови фуги, вулканизирани стави, избор на гъвкави.


Метод на конвейерната връзка:


Целият конвейерен колан трябва да бъде свързан с пръстен, за да се използва, така че качеството на конвейерната връзка да окаже пряко влияние върху експлоатационния живот на конвейерната лента, а предавателната линия може да протича гладко и гладко. Общите връзки на конвейерните ленти често се използват като механични връзки, студени фуги, като термични термоустойчиви фуги.


Свързани новини

Свързани продукти

  • Лентов лентов транспортьор
  • Студен устойчив транспортьорски пояс
  • Високотемпературен транспортен пояс
  • Стоманени тръби конвейерна лента
  • Устойчив на нефт стоманен конвейер
  • Транспортно-лентов ремък от стомана със студена устойчивост